آماده سازی دبستان برای آغاز سال تحصیلی جدید

هر سال شور و شوق آماده سازی دبستان برای دیدار دوباره دانش آموزان انگیزه فراوانی به معلمان میداد، اما امسال قضیه فرق داشت به گزارش پیش دبستانی و دبستان...

هر سال شور و شوق آماده سازی دبستان برای دیدار دوباره دانش آموزان انگیزه فراوانی به معلمان میداد، اما امسال قضیه فرق داشت

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ تفاوت آماده سازی دبستان امسال با هر سال این بود که هر سال دانش آموزان حضور داشتند ولی امسال سایه کرونا آنچنان سنگینی آن حس می شود که خانواده ها با استرس و اضطراب زیادی قرار است دانش آموزان خود را به سوی مدرسه بفرستند.

دسته بندی‎ها
اخبار دبستانفعالیت های پرورشی
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

پست ها

پست های مرتبط