اولین روز برای کلاس اولی ها

اولین روز حضور دانش آموزان کلاس اولی در مدرسه به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ اولین روز آموزش حضوری دانش آموزان کلاس اولی با...

اولین روز حضور دانش آموزان کلاس اولی در مدرسه

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ اولین روز آموزش حضوری دانش آموزان کلاس اولی با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی انجام شد که می توان به گرفتن درجه طب دانش آموزان در لحظه ورود ، ضدعفونی مکرر فضای آموزشی  و محل تردد دانش آموزان و خانواده ها و همچنین برگزاری کلاس در فضای باز با حضور حداقلی دانش آموزان در چند نوبت نام برد.

دسته بندی‎ها
اخبار دبستانپایه اولپایه های کلاسیتابلو اعلاناتکلاس اول شهید اسحق اسطحیکلاس اول شهید علیرضا آرمات
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

پست ها

پست های مرتبط