معرفی شهدای استان هرمزگان/شهید حسین الله پرست

مسئولیتـى که درقبـال خـون شهیـدان ودستورات قرآن کریم و موقعیـت جنگ احسـاس مى کردم برمن فشار مى آوردو وجدانم، نشستن‌درخانه دراین موقعیت را ننـگ مى دانست وبه این صورت راهى‌جبهه...
ßíå ÍÞæÞ Çíä ÇËÑ ãÊÚáÞ Èå ãÑßÒ ÇÓäÇÏ ÇíËÇѐÑÇä ãíÈÇÔÏ æ åѐæäå ߁íÈÑÏÇÑí ÈÏæä ÇÌÇÒå ÑÓãí íÑÏ ÞÇäæäí ÏÇÑÏ. 88304239-021 88308348-021 www.isaar.ir

مسئولیتـى که درقبـال خـون شهیـدان ودستورات قرآن کریم و موقعیـت جنگ احسـاس مى کردم برمن فشار مى آوردو وجدانم، نشستن‌درخانه دراین موقعیت را ننـگ مى دانست وبه این صورت راهى‌جبهه شدم.

نام :حسین
نام خانوادگى :اله‌پرست
نام پدر :محمد
تاریخ‌تولد :1345/02/22
تاریخ شهادت :1365/11/07
بسم رب الشهداوالصدیقین بهمن ماه 65

وصیت نامه شهیدحسین الله پرست
مسئولیتـى که درقبـال خـون شهیـدان ودستورات قرآن کریم و موقعیـت جنگ احسـاس مى کردم برمن فشار
مى آوردو وجدانم، نشستن‌درخانه دراین موقعیت را ننـگ مى دانست وبه این صورت راهى‌جبهه شدم. وخداى را شکرمى گویم ازاینکه برمن منت نهادو پایم رادرجبهه گذاشت ومانع نزول من ازاین‌قرارگاه شد.ازخدا مى‌خواهم نیتم را فقط براى خود کند و گناهان بى انتهایم را نادیده بگیرد. ازهمگى استدعا دارم که ازخداوند طلـب بخشش کنند. چرا که پرونده خـود را سیـاه مى بینم. هرکس این نوشتـه را مى خواند دراندیشـه فرو رود وشهیـدان را بیـادش بیاورد و علـل رفتن آنها به این راه را بیابند. ودر واقعـه کـربلا و علـل رفتـن امام حسیـن به این راه بیندیشید وبه گفته قرآن درمورد کشتن کفار و جهاد توجه کاملى‌داشته باشند. مسلمان کامـل شوید، فقط در این‌زمان است که مى توانید این اصل فروع دین که جهاداست را ادا کنید. به فرمایشات رهبربزرگوارمان حضرت امام‌خمینى توجه کنید و بدانیـد نافرمانى ازاو باعث ناراحتـى امام زمان (عج) مى شود. زیاد به امکانـات دنیـوى نچسبید و با جبهه رفتن، خود را از زنجیرشیـطان رها سازید. مادران‌مسـلمان، شما عزیزتر ازمادرعـلى اکبـرو على‌اصغرنیستید، بچه‌هاى خود را روانه جبهه کنیدکه سعادت آخرت دراین میعادگاه خوابیده. خانواده‌هاى‌محترم مسلمان، اگر به فرزندانتان نمى توانید بگوئید بروید جبهه، لااقل وقتى‌خود تصمیم رفتن گرفتند، نگوئیدنروید. بهرحال همه ما حساب وکتابى داریم و خداونـد به صـرف اینکه نماز و روزه گرفتیـم رحمتـش را شامل حالمـان
نمى کند. مثل من نباشید که ندانسته و پرگناه ازدنیا رفتم. التماس دعا از همگى دارم. اگر اذیتى و آزارى ازمن به کسى رسیده به بـزرگوارى خودش مرا عفـو کند و اگرکسى طلبـى دارد مى‌تواند از خـانواده ام بگیرد. از همه دوستانم تشکرمى‌کنم از اینکه با من مهـربان بودند و محبتـهایتان مرا شرمنـده کرده بود. و لذا هنـوز ازشما درخواست دارم وآن هم دعـا کردن است و از خـدا بخواهیـد مرا ببخشـد. مادر بزرگـوار و عزیـزم من همیشـه شـرمنده شما بودم، خیلى براى ما زحمت کشیدى لیکن من هیچ گونه خدمتى برایت نکردم. همیشه در فکربودم که روزى برسد که به مـادرم خدمت کنم تا شاید قطره‌اى از زحمات را جبران کنم. مادرجان برایم دعا کن،
انشاء الله که دعاهایت مستجات شود و مرا بجایى خوب ببرند. در این صورت، سلامت را به فاطمه (س)مى رسانم و ازفداکاریهایت برایش مى گویم، من خیلى دوستت داشتم ….

دسته بندی‎ها
با شهداء
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

پست ها

پست های مرتبط