فعالیت های پرورشی – نورمهر http://nooremehr.ir پیش دبستانی و دبستان Thu, 02 Apr 2020 17:21:07 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 http://nooremehr.ir/wp-content/uploads/2020/03/nooremehr-48px.png فعالیت های پرورشی – نورمهر http://nooremehr.ir 32 32 نقش رسانه در شکل گیری فرهنگ تجمل گرایی کودکان http://nooremehr.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9/ http://nooremehr.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9/#respond Thu, 02 Apr 2020 10:52:21 +0000 http://nooremehr.ir/?p=4904 نگاهی به تاثیر تبلیغات و رسانه‌ها در شکل‌گیری تفکر کودکان و به‌وجود آمدن فرهنگ تجمل و مصرف‌گرایی در جامعه.

 

 

]]>
http://nooremehr.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9/feed/ 0
برگی از خاطرات/اردوی پدران پایه چهارم http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/ http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/#respond Thu, 02 Apr 2020 07:58:54 +0000 http://nooremehr.ir/?p=4832 چه شور و شوقی داشت لحظه هایی که  همراه باباهای مهربونتون اومده بودید اردوی پدران

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نورمهر ؛ یادش بخیر روزی که همراه باباهاتون اومده بودید مدرسه برای اردوی پدران.

شور و شوقی که انگار دوست نداشتید باهیچ چیز دیگه عوضش کنید.

امروز اون لحظه های شاد رو درکنار شما دوستان خوبم از قاب دوربین نظاره گر خواهیم بود:

 

 

]]>
http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/feed/ 0
برگی از خاطرات/اردوی پدران پایه سوم http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85/ http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85/#respond Tue, 31 Mar 2020 17:55:49 +0000 http://nooremehr.ir/?p=4695 روزهای تعطیلات را با خاطرات کنار هم بودن بگذرونیم.

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ در این روزهای تعطیل و دوری دوستان خود کمتر کسی پیدا میشه که خاطرات روزهای مدرسه رو به یاد نداشته باشه.

روزهایی که شاید الان بیشتر از هر زمان دیگه ای غصه دوری شو می خوریم.

ولی تنها و تنها به امید تمام شدن این کابوس وحشتناک و بازگشت دوباره روزهای شاد صبر می کنیم ودر خانه می مانیم .

به امید رسیدن این روز..

در برگی از خاطرات امروز سری می زنیم به اردوی پدران پایه سوم.

 

]]>
http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85/feed/ 0
برگی از خاطرات/اردوی پدران پایه دوم http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85/ http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85/#respond Mon, 30 Mar 2020 09:29:34 +0000 http://nooremehr.ir/?p=4467 ورق زدیم برگی از خاطرات امروزمان به یاد اردوی پدران پایه دوم

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ در این روزهای سخت دوری از شما دانش آموزان عزیز تنها یادآوری خاطرات خوبی که در کنار هم داشتیم می تواند کمی از دلتنگی هایمان بکاهد و این روز ها رو با شوق دیدار دوباره سر کنیم.

این فرصت را غنیمت شمردیم تا در این ایام با مجموعه ای از خاطرات دوران باهم بودن ، لحظاتمان را سپری کنیم.

ورق زدیم برگی از خاطرات امروزمان به یاد اردوی پدران پایه دوم:

 

 

]]>
http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/ 0
برگی از خاطرات/اردوی پدران پایه اول http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/ http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/#respond Mon, 16 Mar 2020 11:39:49 +0000 http://nooremehr.ir/?p=4296 مشغله کاری که معمولا برای همه خانواده ها خصوصا برای پدران بوجود آورده موجب شده وقت کمی  برای بازی با فرزندان فراهم شود.

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیردولتی نور مهر ؛ توی دوره ای زندگی می کنیم که مشغله کاری  شاید بهترین توجیح برای بعضی از خانواده ها مخصوصا پدران  شده تا کمی از بازی با فرزندان خود دور باشند.

معمولا توی این مواقع برخی مدارس چاره اندیشی می کنند تا با برگزاری اردوهای درون مدرسه ای این فاصله کمی که بوجود اومده رو کمتر کنه.

اردوهایی که با حضور پدران در کنار فرزندان خود بهترین لحظات خود را می گذرانند:

]]>
http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 0
برگی از خاطرات/پیاده روی اربعین حسینی http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c/ http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c/#respond Sun, 15 Mar 2020 11:26:31 +0000 http://nooremehr.ir/?p=4158  

هر جا نام حسین(ع) باشد بدون شک دلهای زیادی را بی تاب خود می کند،نام حسین(ع) سن و سال نمی شناسد.

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ وقتی نامش بر سر زبان ها بیاید خودبه خود دل را می کند و با خود راهی سفر عشق می کند.

دیگر سن و سال ندارد و اصلا سن مفهومی ندارد برای عشق بازی با حسین(ع) ،کاممان را لحظه تولد با تربتش باز می کنند و موقع موت هم تربتش را همراهمان راهی ابدیت می کنند تا همه بدانند عشق به حسین(ع) از بدو تولد همراه ما بوده و تا ابدیت هم خواهد بود.

توی این روزای دلتنگی و دوری تنها چیزی که مرحمی بر دل ماست یاآور خاطراتی است که در کنار هم داشتیم.

ورق زدم خاطرات دوران کنار هم بودن رو وقرعه امروز افتاد به روزی که فرشته های الهی به عشق و دلدادگی ما غبطه می خوردند.

یادش بخیر پیاده روی اربعین حسینی امسال:

 

 

 

 

 

]]>
http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c/feed/ 0
برگی از خاطرات/ورودی دبستان http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 14 Mar 2020 13:17:39 +0000 http://nooremehr.ir/?p=3975 همیشه اولین روز دبستان یکی از خاطره انگیزترین روزهای دوران تحصیل هر دانش آموزی است که هیچ گاه از ذهنش بیرون نخواهد رفت.

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ انگار همین دیروز بود داشتیم مدرسه رو آماده می کردیم برای استقبال!

چه زود گذشت…از آماده کردن کلاس تا فضا سازی و مرتب کردن مدرسه.

روزی که اومدید انگار دوباره نشاط و زندگی رو به مدرسه هدیه کردید، نشاطی که فقط با بودن شما امکان پذیر بود.

امروز گفتم گذری بزنیم به خاطرات اونروز و این روزهای دلتنگی و دوری اجباری از هم رو با یاد روز اول مدرسه خاطره بازی کنیم.

]]>
http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/ 0
برگی از خاطرات/اردوی تفریحی پارک غدیر http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1/ http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1/#respond Fri, 13 Mar 2020 07:16:26 +0000 http://nooremehr.ir/?p=3931 یادش بخیر چه روزی بود،خیلی خوش گذشت ،با بچه ها کلی بازی کردیم توی اردو

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ داشتم تصاویر مربوط به برنامه هایی که برگزار کردیم رو نگاه می کردم چشمم خورد به اردویی که با هم رفتیم پارک غدیر.

خیلی خوش گذشت اون روز ؛چقدر با هم بازی کردیم ؛سعی می کنم هر روز مجموعه تصاویر همه برنامه هایی که با هم انجام دادیم رو منتشر کنم تا با هم توی این روزهایی که موندیم توی خونه ،این خاطرات رو مرور کنیم؛

]]>
http://nooremehr.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1/feed/ 0
انیمیشن زیبای تولد آفتاب/ویژه ولادت حضرت علی(ع) http://nooremehr.ir/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6/ http://nooremehr.ir/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6/#respond Sat, 07 Mar 2020 08:13:24 +0000 http://nooremehr.ir/?p=3876 در میان قوم جاهل آن زمان مولودی در خانه کعبه چشم به جهان گشود که آفرینش تا کنون به خود ندیده و نخواهد دید.

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ انیمیشن زیبای تولد آفتاب واقعه ی ولادت حضرت علی علیهم السلام را روایت می کند.

بچه ها ی گلم امیدوارم از این انیمیشن زیبا خوشتون بیاد:

لینک دانلود مستقیم: فیلم تولد آفتاب

 

]]>
http://nooremehr.ir/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6/feed/ 0
یک جهان منتقمت خواهد بود http://nooremehr.ir/%db%8c%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af/ http://nooremehr.ir/%db%8c%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af/#respond Sat, 04 Jan 2020 17:03:04 +0000 http://nooremehr.ir/?p=3785 مراسم شهادت سردار سرافراز اسلام ، علمدار جبهه مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

به گزارش پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی نور مهر ؛ هنوز باورش برایمان سخت است که دیگر بینمان نیستی.

صبح جمعه که خبر را شنیدم گفتم دروغ است ،سردار ما زنده است ،مگر می شود سردار ما که خود امان دشمن را بریده ،به شهادت رسیده باشد.

گوشمان به دهان رهبرمان بود که اماممان چه خواهد گفت.

وقتی متن پیام رهبرم راشنیدم دنیایمان خراب شد؛ انگار پدرمان را از دست دادیم،غوغایی بود،دوست و دشمن کنار هم بودند و رخت عزا پوشیده بودند.

امروز همراه با دانش آموزان دومین روز نبودنت را به عزا نشستیم .

سردار دلها بدان راهت را همیشه و تا پای جان ادامه خواهیم داد.

امروز دبستان غیردولتی نور مهر حال و هوای دیگری داشت؛ همه در عزای شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سوگوار بودند.

]]>
http://nooremehr.ir/%db%8c%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af/feed/ 0